Úvodná stránka > Katalóg odkazov

Tento zoznam priebežne aktualizujeme. Prosím, vyplňte náš formulár, ak viete o vhodnom projekte, ktorý je vhodné zaradiť do zoznamu.

Projekty podpory

Pomoc nemocniciam, domovom a iným dôležitým organizáciám

Pomoc zraniteľným skupinám obyvateľov

Praktická výpomoc (nákupy, lieky)

Iné projekty pomoci

Pomoc umelcom, živnostníkom a podnikateľom

Granty

Hackathony a iné dobrovoľnícke zoskupenia