Úvodná stránka


Lepšia infolinka

Pomáhame krízovému štábu urobiť oficiálnu infolinku dostupnejšiu a užitočnejšiu pre všetkých ľudí.

Ako chceme vylepšiť infolinku?

Vyššia technická kapacita systému

Používanie analytiky na zlepšovanie kvality systému

Efektívna organizácia práce

Istota na strane klienta

Integrácia s inými systémami

Interné zdieľanie informácií